Golden Media
Polska Sp. z o. o.

ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa

Dane Sądu Rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 225921
NIP: 951-21-47-001
REGON: 140006066
Kapitał zakładowy: 100.000 zł.

Adres do korespondencji

Golden Media Polska SP. z o. o.
ul. Królowej Marysieńki 50
02-954 Warszawa

tel: +48 22 48 84 285
fax: +48 22 48 84 384

e-mail: biuropl@goldenmedia.tv

Osoby kontaktowe

Hanna Krawczyńska
Dyrektor PR i marketingu
e-mail: h.krawczynska@goldenmedia.tv